OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní podmínky

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) spolku Moudrost soucitu, z.s. se sídlem Škvorecká 2022, Úvaly, 250 82, IČ 19113366, e-mail info@moudrost-traumatu.cz, web: moudrost-traumatu.cz (dále „my”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vás, jakožto kupujících/uživatelů, a nás, jakožto prodávajících/poskytovatelů služeb, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“).

Všechny informace o zpracování vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete níže na této stránce.

 

2. Tento dokument (dále také jen „Obchodní podmínky“) obsahuje informace o vzájemných právech a povinnostech vznikajících mezi Vámi a námi v souvislosti s vaší návštěvou webových stránek moudrost-traumatu.cz (dále také jen „Web“) a využíváním našich služeb.

 

3. Jaké služby poskytujeme?

  • On-line terapeutické skupiny
  • Prezenční terapeutické skupiny
  • On-line diskusní/studijní skupiny
  • On-line kurzy a webináře v reálném čase
  • Záznamy předtočených kurzů, webinářů, rozhovorů, živých akcí a rozhovorů (souhrnně materiálů)
  • Studijní materiály

Informace o obsahu a ceně jednotlivých služeb jsou uvedeny v příslušných částech Webu.

 

4. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku, kdy potvrdíme Vaši objednávku. K tomu zpravidla dochází prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně.

 

5. Cena za jednotlivé služby je vždy uvedena spolu s jejich popisem na Webu.

Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují všechny daně a poplatky. Nejsme plátci DPH.

Platba za kurzy/skupiny/webináře/rozhovory konané v reálném čase probíhá bankovním převodem nebo kartou přes platební bránu na základě vystavené objednávky. Platbu je třeba provést tak, aby byla na náš účet připsána před začátkem kurzu.

Platba za předtočené materiály nebo záznamy materiálů probíhá bankovním převodem nebo kartou přes platební bránu na základě vystavené objednávky. Záznam materiálu vám bude zpřístupněno ihned po zpracování vaší platby, a to na dobu 1 roku, pokud u konkrétního materiálu nebude uvedeno jinak.

Platba za studijní materiály probíhá bankovním převodem nebo kartou přes platební bránu na základě vystavené objednávky. Výukový materiál Vám bude zpřístupněn ihned po zpracování Vaší platby.

 

6. Poskytovatelem platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.
Platby probíhají kartou (https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou)
nebo platebními tlačítky bank (https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody).

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

7. Z kurzu/skupiny/webináře konaného v reálném čase je možné se bezplatně odhlásit s předstihem alespoň 48 hodin. Pokud jste již zaplatili, do 5 dnů ho vrátíme. Pokud se odhlásíte méně než 48 hodin předem nebo se nezúčastníte, tak nemáte nárok na vrácení vašich prostředků (účtujeme storno poplatek ve výši 100 % kurzovného).

 

8. Od smlouvy o poskytnutí služby můžete odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, pokud nejde o některý z dálw uvedených případů. Od smlouvy o poskytnutí kurzu/skupiny/webináře konaného v reálném čase můžete odstoupit pouze do 48 hodin před termínem jejich konání. U předtočených materiálů nebo záznamů nás zpravidla žádáte o jejich rychlé zpřístupnění, tj. ihned po zpracování platby. V takovém případě nemáte od okamžiku zpřístupnění videa právo od smlouvy odstoupit.

 

9. Pokud jste nebyli s některou naší službou spokojeni, napište nám ohledně důvodů své nespokojenosti na info@moudrost-traumatu.cz. Na Vaši stížnost se pokusíme reagovat co nejdříve, nejpozději pak do 14 dnů. Pokud shledáme, že jsme nenaplnili Vaše legitimní očekávání, tak Vám poskytneme přiměřenou slevu, a to až do výše 100 % uhrazené ceny. Pokud se Vám nepodařilo přehrát zaplacené video nebo připojit k on-line kurzu, vrátíme Vám uhrazenou cenu v plné výši poté, co nám zašlete záznamy o technických problémech, které Vám zabránily v přístupu ke službě (např. snímek obrazovky nebo její videozáznam).

Pokud nebudete považovat naši reakci na Vaši stížnost za dostatečnou, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci.

 

10. Kurzy určeny pouze pro Vaši potřebu. Bez našeho souhlasu nemůžete obsah našich kurzů, naše videa nebo obsah Webu dále šířit.

 

11. Ochranu vašeho soukromí bereme vážně. Jak přistupujeme k osobním údajům a jiným důvěrnými informacím si můžete přečíst v Zásadách ochrany soukromí, které tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

 

12. Jsme otevřeni všem běžným formám komunikace, které jsou přiměřené komunikovanému obsahu. V případě důležitých sdělení je nutné komunikovat písemně, např. e-mailem (na naše e-mailové adresy uvedené na Webu).

 

Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upraveny těmito Obchodními podmínkami, se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalšími právními předpisy České republiky. 

 

Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 1. 7. 2023. Obchodní podmínky můžeme v přiměřeném rozsahu změnit. Zpravidla k tomu přistoupíme, když se setkáme s dříve nepředpokládanou situací nebo když dojde ke změně právních předpisů. V takovém případě nové znění Obchodních podmínek zveřejníme v dostatečném předstihu na Webu a zašleme e-mailem těm klientům, kterých by se změna mohla dotknout. Pokud se změnou Obchodních podmínek nebudete souhlasit, můžete smlouvu o poskytování služeb vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která se počítá ode dne následujícího poté, co nám výpověď doručíte.

Back To Top