MOUDROST TRAUMATU ROK POTÉ

MOUDROST TRAUMATU ROK POTÉ

Na prvním setkání příznivců moudrosti traumatu, Gabora Maté a soucitného přístupu k uzdravování se 3. 6. 2023 v pražském kině Přítomnost představil spolek Moudrost soucitu a různé terapeutické přístupy, včetně toho Gaborova. Celodenní akce se nesla se v duchu zvědavé otevřenosti a také odlehčeného, ale odvážného odhalování vlastních zranění. Ostatně hravost, vtip a také sebeodhalení a zvědavost jsou vedle dalších „skills“ to, k čemu nás terapeuty Gabor ve svém výcviku vede. Sestřih i záznam z celého dne budou k dispozici, sledujte naše newslettery (přihlaste se k jejich odběru na úvodní stránce) a FB skupinu Moudrost traumatu. Akce se konala díky laskavému přispění našich partnerů – Václava Dejčmara, Libora Votruby (Neo centrum), Ctirada Hemelíka (Evolution Hub) a Domu osobního rozvoje Maitrea.


Po představení spolku Moudrost soucitu, naší vize a poslání, jsme poděkovali organizátorům promítání filmu Moudrost traumatu. Ze 70 jich přijela asi desítka a odvezli si jako dárek české vydání Gaborova opusu Mýtus normálnosti. Jeho vydavatel Tomáš Hajzler ve svém vstupu uvedl, že vydal Gaborových knih již 51 000 a nosí tak naději, že „už se tedy konečně něco pohne.“ Vtipné je, že si Gaborovy knihy objednávají i „hejtři“, co Tomáše na sociálních sítích nazývají „komoušem“. Tomáš si s Gaborem loni notovali, že vlastně oba napsali stejnou knihu o demaskování „normálnosti“ – Gabor z úhlu pohledu lidského zdraví a Tomáš optikou kvality života a štěstí (jeho kniha se jmenuje Dobrý život ve stínu konzumní společnosti).


COMPASSIONATE INQUIRY (SOUCITNÉ DOTAZOVÁNÍ)

O čem je Gaborův terapeutický přístup Soucitné dotazování s jemností jógové víly mluvila Monika Guillemin Weiglová, jeho první česká certifikovaná praktikantka. S lehkostí a jasností vysvětlila, že nám jde o to zjistit, co stojí v cestě znovupropojení s esencí, od níž jsme se v zájmu přežití odpojili v raném dětství. Že se našich adaptací, strategií a částí, které vznikly na naši ochranu, nemůžeme zbavit, ale můžeme se naučit být jim rodičem a podržet je vztahově a emocionálně, jak to pro nás kdysi neuměli udělat ti, co o nás pečovali. Tyto dětské části, tohle ego a slupky s námi nerostou, naopak nás růstu uzavírají. Řešením ale není se jich zbavit – to ani nejde. Řešením je pochopit jejich adaptivní funkce a prožití a procítění s nimi spojených potlačených emocí a bolesti. Nejtěžší částí terapeutického procesu je zůstat a vydržet s touhle bolestí, přiznala Monika. Když začne vyhřezávat na povrch, zní slova „zůstaň s tou bolestí“ velmi snadno. Jenže vydržet otevřenou ránu a neutéct do svých zvládacích mechanismů a strategií je výzva. Ale právě v bezpečí a soucitu s terapeutem to lze zažít. Pak může proběhnout integrace a expanze a růst začne být možný.

 

STAND-UP O ZRANĚNÍ A ZRANITELNOSTI

Simona Babčáková nezklamala – kromě toho, že bylo její vystoupení o zranění, zranitelnosti, egu a adaptačních strategiích plné křehkého sebeodhalení, tak bylo i nesmírně vtipná. „U pocitu viny se dá ležet,“ dostala nás hned na začátku, když mluvila o hloubce svého traumatu a vlivu guruů, co mají ‚správný návod‘ na spokojený a šťastný život. „Nemůžeme být nezranitelní a nezranění,“ říká Simona. „Život je o tom, jaké to zranění je a jakou adaptační strategii zvolíme.“ Miminko je nejzranitelnější, ví, že je závislé na péči rodičů, v instinktu ví, že se rodiče postarají, když ho budou milovat. No a když pak potřeby uspokojovány nejsou, tak, jak říká Gabor, usoudíme, že je s námi něco špatně. Tak funguje software lidské bytosti. „Ten máme všichni, včetně dalajlámy,“ neodpustí si Simona. U většiny z nás vznikne přesvědčení o naší nesebehodnotě, a pak už jde jen o to, jakou budeme volit adaptační strategii, jak budeme svoji sebehodnotu prožívat, na čem ji položíme (aby byla alespoň nějaká, když ne autentická). Soucitné dotazování by mělo být součástí povinné výbavy pro úplně všechny, co vstupují do veřejného prostoru a interakce s jinými lidskými bytostmi.


SOMATIC EXPERIENCING

MUDr. Hana Straka Deáková názorně a s použitím pomůcek ukázala, jak zklidnit nervovou soustavu a plazí mozek, jak nám může ulevit i jen objetí malého polštářku. Vysvětlila, že Somatic Experiencing pomáhá, aby se klient spojil s tělem, a aby dokázal napětí, které je v těle zadrženo, vybít. A mluvila i o zónách, v nichž se lidé v různých fázích nacházejí: „Můžu“ (jsem v pohodě, uvolněná) – „Musím“ (útěk, útok) – „Nemůžu“ (zamrznutí), a že někteří z nás zónu „Můžu“ nikdy ani nepoznali, a je třeba ji v terapii teprve „natvořit“.


ŽIVOTNÍ MAPY

V lehce tanečním módu představila Lena Achmeer originální projektivní metodu Životní mapy českých terapeutů Kamily a Petra Kopsových, v níž naše ruka vedená podvědomím s pomocí barviček a šablony nakreslí, co se dělo kolem nás a hlavně co se událo v nás v dětství, jaké byly naše adaptace a strategie, co si v podvědomí neseme do dospělosti. Přirovnala kreslení mapy k nalití čistého vína a zmínila i to, jak byl ze Životních map loni nadšený Gabor Maté a že probíhá komunikace mezi autory metody a Gaborovou dcerou, která nyní studuje psychologii. Životní mapa má skvělé výsledky i u dětí (ukáže, co se děje v dítěti právě teď a jak mohou rodiče upravit svůj vztah k nim) nebo v partnerské terapii.


NEUROFEEDBACK

Neurofeedback a jeho takřka zázračné možnosti, jak přenastavit neurální cestičky v mozku a nervové soustavě, představil Alan Tyl ze společnosti EEG Biofeedback. Právě rané trauma dokáže neurofeedback oslovit a kazuistiky a studie to potvrzují – u klientů dochází k ústupu symptomů jako je deprese, úzkosti, panika, ADHD apod. Alan zdůrazňoval slovo feedback – tím, že se mozek dívá sám na sebe, dostává zpětnou vazbu a může sám vytvářet „lepší verzi“ sebe.


INTERNAL FAMILY SYSTEMS

Den vygradoval hravou a vtipnou ukázkou terapie Internal Family Systems (IFS, systémy vnitřní rodiny), která pracuje s našimi vnitřními částmi (podosobnostmi) a inspiruje i Gabora Maté. Adam Pavel z Na Nervy nám názorně s pomocí malůvek ukázal všechny svoje části, které se uvnitř něj střetávaly večer před vystoupením a především to, že jsou všechny „v pořádku“ a že si zaslouží respekt a soucit, protože nám někdy v životě pomáhaly a chránily nás. Nejsou totiž „žádné špatné části“, jak zní titul knihy Richarda Schwartze, zakladatele IFS (No Bad Parts).


Markéta Černoušková

terapeutka, zakladatelka Moudrosti soucitu a hlavní organizátorka akce 


Back To Top