Kruhy soucitného sebezkoumání

Témata jednotlivých setkání; Vodítka ke sdílení a reflexi; Co je soucit

Back To Top