Moudrost soucitu, z. s.

Škvorecká 2022, 250 82 Úvaly
IČ: 19113366
Zodpovědná osoba: Markéta Černoušková

Číslo účtu: 123-9996020247 / 0100

 info@moudrost-traumatu.cz

Účelem spolku je podporovat vizi zdravější a soucitnější společnosti šířením celostního přístupu k duševnímu a fyzickému zdraví jednotlivců i komunit, inspirovaného učením a terapeutickým přístupem kanadského lékaře Dr. Gabora Maté.

Kontaktní formulář:


    Back To Top