Kdo jsme

Mgr. Markéta Černoušková

Cesta sebepoznání a uzdravování mého traumatu z raného dětství byla tak intenzivní a hluboká, že dozrála v můj přerod v terapeutku. Tato cesta mě vedla také k založení spolku Moudrosti soucitu. Pracuji s přístupem Gabora Maté, jehož jsem opakovaně pozvala do Česka. Promlouvá ke mně jeho hluboký vhled, soucit a posun v paradigmatu terapeutického vztahu, v němž jsou si terpeut a klient rovní. Dříve jsem byla novinářkou, volební pozorovatelkou a analytičkou, což mi umožnilo pobývat v mnoha zemích světa na takřka všech kontinentech. Teprve teď mi dochází, že to, co se ve společnosti a politických procesech manifestuje, je často trauma, individuální i kolektivní, transgenerační i historické.

Ing. Martina Poláková

Jsem žena, která skrze svůj životní příběh a práci na sobě začala objevovat hloubku své citlivosti a díky Gaborovi jsem zažila i kouzlo soucitu se sebou. A tak to s pokorou předávám i dál v práci se svými klienty nejen v terapeutické praxi, ale také jako mentorka ve školách, které doprovázím při zavádění alternativních metod výuky. V roce 2010 jsem sama založila soukromou školu, a tak příběhy rodin, dětí a rodičů jsou součástí mého života už přes 13 let. Proto práci s primárním traumatem považuji za jednu z důležitých cest k uzdravování celé společnosti.

MUDr. Alžběta Buriánová

 

Jsem lékařka, fascinovaná tím, jak se neprožité emoce a raná zranění propisují do těla a dávají vznik nemocem. A proč Gabor? Protože soucit vnímám jako základní kámen na cestě k Sobě a celistvosti.

Ing. Světla Studenská

Mám ráda lidi a jejich příběhy. Obzvlášť si cením těch, kteří jsou inspirativní a můžu se od nich učit. Když jsem objevila Gabora Maté, tak jsem měla pocit, že je tu konečně někdo, kdo vnímá svět podobně jako já. K soucitu k druhým jsem byla vedená od malička, ale soucitu k sobě se od Gabora učím. Věřím, že práce s vlastními traumaty je klíčem k vědomějšímu a spokojenějšímu životu. Jsem na začátku této bolestivé, ale osvobozující cesty a doufám, že jednou budu schopná pomáhat ostatním s jejich zraněními. Kromě toho, že jsem projektová manažerka, mě moje nadšení pro tradiční řemesla, krajinu a lidovou kulturu přivedlo k organizování kulturních a společenských akcí na Valašsku. Zároveň jsem traumatizovanou ženou, která skrze sebepoznávání a soucit hledá cestu k sobě.

 

Back To Top