Gabor Maté v ČR

2023
16. - 17. října Lucerna

Gabor Maté přijal pozvání Moudrosti soucitu i letos a přijede do Česka znovu. 16. a 17. října 2023 vystoupí s Tamarou Strijack Neufeld, dcerou Gordona Neufelda, jehož Gabor Maté považuje za toho nejpovolanějšího vývojového psychologa. Spolu napsali bestseller Držte si své děti. Více o tom, proč si Gabor vybral k návštěvě znovu Prahu se dozvíte v článku v našem blogu.

 

Tématem akce budou vývojové potřeby dětí a výzvy rodičovství v kontextu moudrosti traumatu a vývojové vědy. 16. října vystoupí Gabor Maté a Tamara Strijack Neufeld spolu ve velkém sále Lucerny a 17. října bude mít každý svůj vlastní workshop. Program a prodej vstupenek najdete na webu www.gabormate.eu.

 

Více o Gaborovi Maté v blogu. Gabor Maté v médiích: Psychologie Dnes, RespektPsychologie.czČRo WaveStudio 27, A2larm

2022
24. - 25. května Hybernie

Dr. Gabor Maté na jaře 2022 projel spolu s tvůrci filmu Moudrost traumatu Evropu a stavili se na pozvání Markéty Černouškové, zakladatelky Moudrosti soucitu, i v Praze. 25. května 2022 se konala velká akce Moudrost traumatu: otázky a odpovědi, na niž Gabor dvě hodiny trpělivě a laskavě odpovídal na dotazy týkající se témat z filmu. Den předtím ho zájemci mohli vidět na workshopu jeho terapeutického přístupu v aule FFUK.

 

Do divadla Hybernie a na workshop terapeutického přístupu Soucitné dotazování (Compassionate Inquiry) se přišlo podívat na 1200 lidí. Gaborova návštěva vzbudila nebývalý ohlas a otveřela prostor pro všechny zájemce o uzdravování na individuální úrovni i pro optimisty s vizí soucitnější a laskavější společnosti informované o traumatu.

 

Gabor pobyl v Praze pouhé dva dny, ale stačil zanechat významnou stopu, změnit pohled na bolest lidské duše, dát naději na její uzdravování, některým dokonce změnil život. Alespoň v takovém duchu zaznívaly ohlasy na obě akce, které se s Gaborem a Zayou a Mauriziem Benazzovými (tvůrci filmu Moudrost traumatu) konaly.

Kdo je Gabor Maté?

 

Gabor Maté je lékař v důchodu, který po dvaceti letech praxe v rodinné a paliativní péči pracoval přes deset let v centru Vancouveru s pacienty závislými na drogách a trpícími duševním onemocněním. Před dvěma lety bylo jeho prominentní postavení umocněno globálním úspěchem filmu Moudrost traumatu, v němž ukázal, že je trauma v naší kultuře endemické a jak jsou úzkost, duševní poruchy, chronické nemoci nebo závislosti normální reakcí na nenormální a nezdravou kulturu. 


Gabor je autorem čtyř bestsellerů vydaných ve třiceti jazycích a mezinárodně uznávaným řečníkem, který je vyhledávaný pro své odborné znalosti a zkušenosti se závislostí, traumatem, vývojem v dětství a vztahem mezi stresem a nemocí. Za svou průkopnickou práci byl vyznamenán Řádem Kanady. Mezi jeho knihy patří: V říši hladových duchů: blízká setkání se závislostí, Když tělo řekne ne: Jak stres souvisí s nemocemi; Roztříštěná mysl: původ a léčení poruch pozornosti, Držte si své děti: Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi (spolu s Gordonem Neufeldem). Jeho nejnovějším mezinárodním bestsellerem je Mýtus normálnosti: Trauma, nemoc a léčení v toxické kultuře.


V něm Gabor Maté redefinuje, co je normální. Ukazuje, že prakticky všechno lidské strádání, včetně nemocí mysli a těla, má původ v traumatu (odpojení se od své zdravé a přirozené podstaty) a vzniklo jako normální reakce na nenormální vlivy a události v okolí. V Mýtu normálnosti píše, že jsme se tak přizpůsobili, že už si nevšímáme, že když se něco stalo normálním, neznamená to, že je to zdravé. „Ty součásti našeho každodenního života, které se nám jeví jako normální, volají po nejpodrobnějším prozkoumání. Stejně jako žába v hrnci jsme si nevšimli, že se voda začala ohřívat a blíží se bodu varu.“

Čím je Gabor výjimečný?


Kromě toho, že své závěry opírá a výsledky výzkumů a znalost konkrétních případů, je Gabor Maté výjimečný také tím, že neváhá odhalit a reflektovat své vlastní trauma a cestu k uzdravení. Jeho znalosti, zkušenosti a vzácně hluboké vhledy spolu s obrovskou mírou soucitu, moudrosti a pokory umožňují lidem takřka v přímém přenosu nahlédnout svoje vlastní problémy a vykročit na cestu sebepoznání, léčení a přijetí zodpovědnosti za svůj život. 


Gaborovo sebeodhalování je pro mnoho z nás, pro naše uzdravování a pochopení dynamiky vývoje naší osobnosti od raného dětství do dospělosti, klíčové. Když Gabor mluví o tom, jak „špatně“ na tom kdysi byl, člověk pochopí, co znamená soucit a jak je ve vztahu k sobě i k druhým důležitý. Pak může najednou dojít k posunu vnímání sebe sama – nejsem „vadný kousek“, být „nemocný“ a bolavý je vlastně normální. 


Gabor otevřeně mluví o tom, jak tonul v depresi a v závislosti. I když se jeho workoholismus a kompulzivní nakupování cédéček s klasickou hudbou mohou jevit jako závislosti „neškodné“, tak jemu ukázaly principy a mechanismy, které uplatňuje ve své praxi i ve svém učení a terapeutickém přístupu. 


Gabor Maté se tak může stát tím zrcadlem, které k uzdravování potřebujeme. Za co jsme se styděli a cítili se kvůli tomu provinile, za co nás vnitřní kritik peskoval, najednou můžeme spatřit v někom jiném. V někom, kdo by mohl jako mnoho jiných „kázat“ o tom, jak bychom „to měli mít“ a jak bychom měli to uzdravování správně dělat, ale on se místo toho zranitelně otevírá a dává všanc. 


Gaborův soucit si nechce hrát na lásku k sobě a k druhým, ale je chápavým postojem a naprosto neodsuzujícím a nehodnotícím přijetím všech svých částí, těch zraněných, těch, které vznikly jako adaptace a ochrana před bolestí i těch, které se potřebovaly „konejšit“ a vytvořily si různé kompenzační mechanismy. Jako svého velkého učitele uvádí Gabor často A. H. Almaase, který napsal, že jen v přítomnosti soucitu si lidé dovolí spatřit pravdu o sobě.

Back To Top