Co děláme

Kruhy soucitného (sebe)zkoumání

Vedeme on-line i živé terapeutické skupiny, které nabízejí bezpečný, soucitný a důvěrný prostor těm, co se chtějí věnovat sebepoznání a léčení.

STUDIJNÍ A DISKUZNÍ SKUPINY

Organizujeme online studijní/diskuzní skupiny na témata, jimiž se zabývá Gabor Maté, inspirované např. jeho poslední knihou Mýtus normálnosti.

SOUCITNÉ DOTAZOVÁNÍ V ČEŠTINĚ

Máme ambici se do budoucna stát platformu pro uvedení profesionálního výcviku Soucitného dotazování do češtiny.

SETKÁVÁNÍ PŘÍZNIVCŮ

Film Moudrost traumatu a návštěva Dr. Maté zvedly nečekanou vlnu zájmu o skutečné příčiny dušeního strádání a fyzických nemocí. Chceme příznivce soucitného přístupu k uzdravování, jak ho se vzácně hlubokým vhledem a pochopením nabízí Gabor Maté, podporovat v setkávání a sdílení, proto pořádáme živé akce, kde se tak může dít. Představujeme na nich Gaborův terapeutický přístup, ale zveme i odborníky jiných terapeutických metod a dalaší inspirativní hosty. Více o prvním setkání 3. 6. 2023 zde.

Back To Top