Rubrika: Blog

Kdo je Gabor Maté

Gabor Maté je kanadský lékař maďarsko-židovského původu, který po dvaceti letech praxe v rodinné a paliativní péči pracoval přes deset let v centru Vancouveru

MOUDROST TRAUMATU ROK POTÉ

Na prvním setkání příznivců moudrosti traumatu, Gabora Maté a soucitného přístupu k uzdravování se 3. 6. 2023 v pražském kině Přítomnost představil spolek Moudrost

K čemu je dobrá terapie?

Nedávno jsme se při výšlapu kolem alpského skvostu Königsee s přítelem zastavili nad vodopádem, jehož proud rychle, ale ladně a hladce stékal po ohlazené skále

Proč jsem znovu pozvala Gabora?

Když jsem v červnu 2021 viděla právě natočený film Moudrost traumatu, věděla jsem, že nemusím hledat dál. Střípky zapadly, všechno v mém dosavadním životě

Co je trauma

Trauma bylo donedávna vnímáno jako něco výjimečného, co se mohlo udát jen v souvislosti s nějakými hrozivými událostmi, jako přírodní katastrofy, válka, teroristický útok,

Back To Top