Autor: Marketa.cer

Kdo je Gabor Maté

Gabor Maté je kanadský lékař maďarsko-židovského původu, který po dvaceti letech praxe v rodinné a paliativní péči pracoval přes deset let v centru Vancouveru

MOUDROST TRAUMATU ROK POTÉ

Na prvním setkání příznivců moudrosti traumatu, Gabora Maté a soucitného přístupu k uzdravování se 3. 6. 2023 v pražském kině Přítomnost představil spolek Moudrost

Back To Top