Domovská stránka

Moudrost
Traumatu

Učení a terapeutický přístup Dr. Gabora Maté v Česku a na Slovensku

Film o kořenech bolesti, uzdravování lidské duše a naději na soucitnější společnost

Může být naše nejhlubší bolest branou k uzdravení?

Na základě mnoha let lékařské praxe a terapeutické práce s duševně nemocnými a závislými vyvinul Dr. Gabor Maté jedinečný terapeutický přístup Soucitné dotazování (Compassionate Inquiry). Je to somaticky založený přístup, který jemně odkrývá a uvolňuje vrstvy podvědomého materiálu a odhaluje nevědomou dynamiku, která řídí náš život.

Tyto podvědomé obsahy vznikly v dětství v důsledku odpojení se od esence, přirozenosti a potlačení emocí a niterné bolesti, které zůstávají „zamrzlé“ v těle. Tomuto odpojení říká Gabor Maté „trauma s malým t“ a právě to je příčinou fyzických a psychických problémů, nemocí a závislostí. více…

Co je trauma

Trauma bylo donedávna vnímáno jako něco výjimečného, co se mohlo udát jen v souvislosti s nějakými hrozivými událostmi, jako přírodní katastrofy, válka, teroristický útok, zneužívání či

Více »

K čemu je dobrá terapie?

Nedávno jsme se při výšlapu kolem alpského skvostu Königsee s přítelem zastavili nad vodopádem, jehož proud rychle, ale ladně a hladce stékal po ohlazené skále

Více »

Film Moudrost traumatu a návštěva Dr. Maté zvedly nečekanou vlnu zájmu o skutečné příčiny dušeního strádání a fyzických nemocí. Chceme příznivce soucitného přístupu k uzdravování, jak ho se vzácně hlubokým vhledem a pochopením nabízí Gabor Maté, podporovat v setkávání a sdílení, proto pořádáme živé akce, kde se tak může dít. Představujeme na nich Gaborův terapeutický přístup, ale zveme i odborníky jiných terapeutických metod a dalaší inspirativní hosty. Více zde.

„Lidské utrpení vzniká v důsledku snahy vyhnout se původní, niterné bolesti.“ Gabor Maté

„Můžeme být lidskými bytostmi v civilizaci, která popírá lidské potřeby?“ Gabor Maté, Mýtus normálnosti

„Zdravý člověk lidi nemučí. Mučiteli se většinou stávají ti, kteří byli mučeni.“ Carl Gustav Jung.

Film Moudrost traumatu a návštěva Dr. Gabora Maté v květnu 2022 zvedly vlnu zájmu o skutečné příčiny lidského strádání a nemocí. Konalo se na 70 promítání a besed.

Je to jednoduché. Stačí najít prostor, datum a čas, pozvat lidi a případně hosty na besedu. Film s českými titulky lze pustit přímo z thewisdomoftrauma.com/cz. Další podmínky zde.

„Pod každou zraněnou osobností je pravé, zdravé, přirozené, autentické já… Léčivý potenciál k jeho odhalení v sobě má každý.“ Gabor Maté

„Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“

Carl Gustav Jung

„Od problémů s chováním po duševní choroby: nic z toho není ničí vina, ani mozku nebo genů. Jsou to neléčená zranění. A mají svůj význam.“ Gabor Maté 

Moudrost soucitu, z. s.

Škvorecká 2022, 250 82 Úvaly
IČ: 19113366
e-mail: info@moudrost-traumatu.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Černoušková

 

Účelem spolku je podporovat vizi zdravější a soucitnější společnosti šířením celostního přístupu k duševnímu a fyzickému zdraví jednotlivců i komunit, inspirovaného učením a terapeutickým přístupem kanadského lékaře Dr. Gabora Maté.

Máte-li zájem dostávat od nás novinky, zanechte nám na sebe kontakt:

 


    Kontaktní formulář

    Back To Top